Seminar: Hvem bestemmer legen?

Seminar: Hvem bestemmer legen?

Turismerettet ressource-dating og partnerskaber blandt museer, destinationsselskaber og andre turistaktører 

Museumsbesøget er ofte en del af turistens ferieplan. Ferieplanen involverer også mange andre turistaktører – campingpladsen, strandparken, isbutikken, restauranten, o.s.v. Og så skal turisten finde vej og komme rundt. Faktisk kan et museumsbesøg være mere betinget af ferie-logistikken end ønsker og interesser. Og museers turismerettede besøgsøkonomi er derfor ofte afhængig af mange andre aktører. Dette gælder de fleste oplevelsesudbydere. Alligevel ser mange deres turismetilbud isoleret ud fra deres egne matrikler, og ikke ud fra turistens ‘ferie-flow’. 

På denne turisme-workshop bliver vi klogere på, hvordan museer og destinationsselskaber og andre turistaktører kan indgå i partnerskaber og “ressource-dating” (forskellige aktører byder ind med forskellige faciliteter og kompetencer i et fælles formåls tjeneste) for at imødekomme turisternes behov bedre, og vil arbejde i to spor:

1. Fællesskab for værtskab

2. Samarbejder om oplevelsesprodukter og hvordan vi anvender hinandens faciliteter og kompetencer for at løfte turistens oplevelse af et område

Seminaret er organiseret af udvalget for turisme og oplevelsesøkonomi under Organisationen Danske Museer (ODM) i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT).

Dato:

18. sep. 2024
09:00 - 15:00

Sted:

Kunstmuseum Brandts

Målgruppe:

Destinationsselskaber og museumsmedarbejdere der har direkte betydning for turistproduktet - f.eks. markedsføringsansvarlige, formidlere, kommercielle medarbejdere og relevante museumschefer og mellemledere.

Tilmeldingsfrist:

04/09/2024

Priser:

Pris: 500 kr. pr. person.

Vi anbefaler max 2 personer fra hver institution.

Tilmelding åbner i uge 25