Netværksmøde i netværk for husmuseer

Netværksmøde i netværk for husmuseer

HUS & MUSEUM: Et tværfagligt blik på husmuseer
Husmuseer er museale rum der udstiller og formidler. Samtidigt er de huse som engang har været beboede, og hvis arkitektur og interiører har understøttet netop dette. På seminaret Hus & Museum: Et tværfagligt blik på husmuseer, vil vi undersøge husmuseernes iboende spændinger mellem det engang beboede og det i dag udstillede interiør, mellem konservering og formidling og mellem bevaring og fornyelse. Vi vil inddrage perspektiver fra både museumspraksis, museumsforskning, konserveringspraksis, arkitektur og design med det formål at få indblik i de forskellige fagligheders tilgange til husmuseer som praksis- og forskningsfelt, samt identificere tværfaglige synergier.


12.30-12.40: Velkommen v. Rikke Bjarnhof, Andreas Bjerre, Katja Bülow og Ane Pilegaard
12.40-12.50: Britta Tøndborg: Praksis og husmuseumsarkitektur med afsæt i Malergården
12.50-13.00: Rikke Bjarnhof: Når autenticitet udfordrer bevaring
13.00-13.10: Katja Bülow: Dagslys og kunstlys i husmuseets interiør
13.10-13.30: Diskussion
13.30-13.40: pause
13.40-13.50: Ane Pilegaard: Det beboede rum og det udstillede rum
13.50-14.00: Rasmus Kjærboe: Husmuseer i et teoretisk og meningsskabende perspektiv
14.00-14.30: Afsluttende diskussion

Oplæg og diskussioner kl. 12.30-14.30 er åben for alle interesserede

Dato:

31. okt. 2023
12:30 - 14:30

Sted:

Det Kongelige Akademi, Holmen campus, Aud. 16

Målgruppe:

Medlemmer af netværk for husmuseer

Tilmeldingsfrist:

31/10/2023

Priser:

Gratis

Læs mere om netværket her

Tilmeld dig til netværket for husmuseer her