Netværksmøde Nyere Tids Fysiske Kulturarv

Netværksmøde Nyere Tids Fysiske Kulturarv

Seminar om Landskaber og bevaring

Programpunkter:

  • De landlige kulturlandskaber. Ved Peder Dam, museumsinspektør, Museum Odense.
  • Bylandskaber, klimasikring og bevaringsværdier. Ved Rikke Stenbro, ph.d., leder af Substrata.
  • Diger og deres bevaring. Ved Turi Thomsen, Museum Salling.
  • Status på digeregistrering. Oplæg fra Slots- og Kulturstyrelsen
  • Metoder og metodeudvikling.
  • Kommende netværksmøde v. Lola W. Hansen, Glud Museum.
  • Diskussion og nyheder fra netværket
  • Fredninger og landskabets kulturarv. Ved Rasmus H. Andreasen og Else Marie Stamphøj, Miljøstyrelsen.

Download det fulde program i boksen til højre.

Læs mere om ODM’s netværk for Nyere Tids Fysiske Kulturarv

Praktisk information:

Tilmelding er bindende

Kontaktpersoner:

Mikael Frausing, Odder Museum, mfr@moesgaardmuseum.dk

Lola Wøhlk Hansen, Gludmuseum, lwh@gludmuseum.dk

Stefanie Høy Brink, Københavns Museum, p95@kk.dk

Lea G. Møller, Museum Østjylland, lgm@museumoj.dk

Dato:

19. jan. 2024
10:00 - 16:00

Sted:

Museum Odense

Målgruppe:

Medlemmer af Netværk for nyere tids fysiske kulturarv

Tilmeldingsfrist:

12/01/2024

Priser:

430 kr.