Netværk for nyere tids fysiske kulturarv

Netværk blev stiftet d. 14. januar 2016 på baggrund af et ønske om større vidensdeling og bedre vilkår for arbejdet med museumslovens kapitel 8 for nyere tids område.

Netværket er et forum for videns- og erfaringsudveksling omkring arbejdet med den fysiske kulturarv for nyere tid. Netværket vil arbejde for en hensigtsmæssig lovgivning, gode instrumenter og vejledninger samt for en synliggørelse af denne del af museernes ansvarsområde både over for borgere og kommuner og internt på museerne. I forlængelse heraf vil netværket arbejde for gode efteruddannelsesmuligheder for museumsansatte, der arbejder med museumslovens kapitel 8.

Netværket mødes en gang årligt til en seminardag med oplæg, workshops og evt. udflugter.

Materiale fra tidligere møder

Referat og materiale fra møde mandag den 12.09.22. Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde

Referat og materiale fra sidste møde mandag den 27.09.21. Den Gamle By, Viborgvej 2, Aarhus.

Referat og materiale fra møde mandag den 04.02.2019 i Odense Bys Museer.
Referat og materiale fra møde mandag den 29.01.2018, Odense Bys Museer.
Kommende aktiviteter:

Kære Netværk for nyere tids faste kulturarv
Nærmere om næste årsmøde følger senere for Nationalt netværk for nyere tids faste kulturarv.

Arbejdsgruppen har oprettet en facebook-gruppe: du kan blive medlem i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/1607427396078748

Hvis du sidder med en problemstilling, sag eller erfaringer som du vil dele med os andre, så tag endelig kontakt.

De bedste hilsner fra Ingrid Vatne, Museum Vestfyn

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen