ODM’s generalforsamling 2021

ODM's generalforsamling kl. 12.30 til kl. 15.00 ONLINE på Zoom.

(Link til dem er tilmeldt generalforsamlingen via denne side, udsendes senest mandag den 26. april).

Vigtigt: Undervejs i GF deltager kulturminister Joy Mogensen med et museumspolitisk indlæg – og med mulighed for spørgsmål. Generalforsamlingen afbrydes i denne periode. Hvis programmet i øvrigt levner tid, er tanken at deltagerne sendes i ”break-out rooms” for debat af formandens beretning til brug for ODM’s videre politiske arbejde.

Tidsplan for ODM's virtuelle generalforsamling:

Dagsorden:

 • Velkomst v/formand Flemming Just.
 • Valg af dirigent.
 • Godkendelse af dagsorden.
 • Bestyrelsens beretning 2020.
 • Aflæggelse af regnskab for 2020.
 • Orientering om budget for 2021.
 • Fastsættelse af kontingent for 2021.
 • Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 • Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg:
 • To fra den kulturhistoriske sektion. En fra den kunstfaglige- og endelig en fra den naturhistoriske sektion.
 • Vi anbefaler alle interesserede i at stille op til de fire ledige poster.
 • Valg af suppleanter – tre suppleanter er på valg.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Valgudtalelser for kanditaterne på valg til til ODM's generalforsamling modtages via mailadresse: info@dkmuseer.dk og bliver løbende offentliggjort på ODM's hjemmeside her

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 31. marts 2021 på mail: info@dkmuseer.dk.

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.

Tilmelding til ODM's Generalforsamling her.

 

Dato:

28. apr. 2021
10:30 - 13:00

Sted:

Zoom

Målgruppe:

ODM's medlemmer

Tilmeldingsfrist:

22/04/2021

Priser:

Gratis

 

BEMÆRK: Der er i øjeblikket tekniske problemer med udsendelsen af tilmeldingskvitteringer. Når du ser en bekræftelse på din skærm, er din tilmelding registreret, og du behøver ikke foretage dig yderligere – også selvom du ikke modtager en kvittering.