Seminar: Hvordan kan vi bruge data til at udvikle museernes rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner?

Seminar: Hvordan kan vi bruge data til at udvikle museernes rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner?

Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse og ikke-brugerundersøgelsen er på trapperne. Hvordan kan museerne anvende disse og andre data både i det daglige arbejde og i den strategiske planlægning? Og hvordan kan data bruges til at øge den sociale bæredygtighed og løfte museernes rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner?

Omdrejningspunktet for seminaret er at skabe videndeling om praksis for brug af data på museerne. Samtidig skal seminaret udvikle forslag til, hvordan museer kan arbejde handlingsorienteret med data med udgangspunkt i den nationale brugerundersøgelse, ikke-bruger-undersøgelsen og andre datakilder.

Seminaret henvender sig til alle statslige- og statsanerkendte museer og afholdes både i Aarhus og København. Slots- og Kulturstyrelsen og Organisationen Danske Museer står bag seminaret, der ligger i forlængelse af to tidligere workshops om data og social bæredygtighed, som fandt sted i november 2023.

Ønsker du at deltage på KØN, kan du tilmelde dig seminaret i Aarhus her.

Indhold og temaer

Seminaret indledes med en række oplæg om den nationale brugerundersøgelse og om data i museumsverdenen. Herefter går programmet over i en workshop-del, hvor deltagerne i grupper diskuterer tre temaer:

1) Eksisterende data og nye datakilder og -metoder. Hvad er tilgængeligt nu, om lidt og lidt længere ude i fremtiden?

2) Principper for at arbejde databaseret. Hvilke værktøjer og metoder har museerne behov for, hvis de skal blive bedre til at arbejde med data? Hvilke barrierer og faldgruber er der for at arbejde med data?

3) Organisering og systematisering af dataarbejdet – hvordan kan data bruges som forandringsagent og blive en integreret del af museets udviklingsarbejde?

Målgruppe

Seminaret henvender sig primært til ledere på statslige- og statsanerkendte museer. Vi anbefaler, at hvert museum tilmelder én leder og én medarbejder fra hver institution for at få et fælles læringsudbytte, som kan omsættes til praksis på det enkelte museum. Seminaret bygger på nye og aktuelle data og fungerer uafhængigt af tidligere workshops og kurser.

Facilitator

Søren M. Bjørnsen er analyseansvarlig på Nationalmuseet. Han er uddannet HD i Afsætning på CBS og har i en årrække arbejdet inden for markedsføring, kommunikation og analyse, og har siden 2016 været ansvarlig for området analyse og indsigt i gæster, markeder og tendenser på Nationalmuseet i København.

Praktisk

Workshoppen afholdes to gange i hhv. København og Aarhus. Ankomst og morgenmad er kl. 9.00, og der serveres frokost midt på dagen.

Det er kun muligt at deltage, hvis du er ansat ved et statsligt- eller et statsanerkendt museum. Deltagelse er gratis, ved udeblivelse betales et gebyr på 300 kr.

Program

09.00 Ankomst og morgenmad

09.30 Velkommen v. Niels M. Jensen, direktør for Organisationen Danske Museer, og Christina Papsø Weber, enhedschef Museer og Folkeoplysning, Slots- og Kulturstyrelsen

09.45 Data i museumsverdenen /v. Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen

10.00 Den nationale brugerundersøgelse og ikke-brugerundersøgelse /v. Rambøll og Seismonaut

10.30 Eksisterende data og nye datakilder og -metoder /v. Søren Moesgaard Bjørnsen

11.00 Workshop 1

12.00 Frokost

13.00 Principper for at arbejde databaseret /v. Søren Moesgaard Bjørnsen

13.30 Workshop 2

14.30 Organisering og systematisering af dataarbejdet /v. Søren Moesgaard Bjørnsen

15.00 Workshop 3

16.00 Opsamling

16.15 Evaluering og spørgsmål

16.15-17.00 Samvær og bobler

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Dato:

26. sep. 2024
09:30 - 17:00

Sted:

Designmuseum Danmark, København

Målgruppe:

Ledere og medarbejdere fra et statsligt- eller statsanerkendt museum med ansvar for museets arbejde med Den nationale brugerundersøgelse.

Underviser:

Søren Moesgaard Bjørnsen

Tilmeldingsfrist:

26/08/2024

Priser:

Det er kun muligt at deltage, hvis du er ansat ved et statsligt- eller et statsanerkendt museum. Deltagelse er gratis.