Seminar: Miljøparametre i præventiv malerikonservering

Seminar: Miljøparametre i præventiv malerikonservering

Kunstmuseer over hele verden er under pres for at operere mere bæredygtigt og reducere deres negative aftryk på planeten. Mange kunstmuseer bruger store mængder energi på at styre indeklimaet, og museumsområdet kan derfor indeholde et stort potentiale for at reducere CO2-udledninger.

Nyere vejledninger på kulturarvsområdet signalerer samtidig en bevægelse væk fra faste grænser for temperatur og relativ luftfugtighed til fordel for mere målrettede risikovurderinger, alt efter hvilke typer genstande samlingen indeholder samt genstandenes klimahistorik.

De seneste års forskning har desuden skabt nye indsigter i risikoen for klimaforårsagede skader under varierende klimaer, herunder for malerier.

Temaer:

Seminaret vil præsentere strategier for bæredygtig forvaltning af samlingens miljø og diskutere konsekvenserne ved implementeringen af specifikke miljøparametre i arbejdet med præventiv konservering på de danske kunstmuseer, herunder:

  • Hvilke danske og internationale anbefalinger findes der?
  • Hvad fortæller forskningen i præventiv kunstkonservering?
  • Hvilken rolle kan risikoanalyser af samlingerne og deres miljø spille?

Mål og udbytte:

Seminaret er et forum, hvor deltagerne på baggrund af oplægsholdernes præsentationer deler erfaringer med hinanden og reflekterer over egen praksis i fællesskab. Formålet med seminaret er:

·       At give inspiration og nye indsigter om præventiv kunstkonservering.

·       At have et fælles refleksionsrum med kolleger om nuværende og fremtidige miljøparametre for malerier.

Oplægsholdere/facilitator:

  • Morten Ryhl-Svendsen, Mikkel Scharff og Cecil Krarup Andersen (Det Kongelige Akademi),
  • Michael Højlund Rasmussen (Konserveringscenter Vejle),
  • Signe Lillebæk (BEV*ARV -projektet),
  • Thor Nørmark-Larsen og Pil Rasmussen (SMK) samt
  • Tor Erik Skaaland og Michael Karred Jensen (Skagens Kunstmuseer)

Facilitator: Birgitte Kehler Holst, Museernes Grønne Akademi

Baggrund:

Seminaret er udviklet i et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi, Institut for Konservering og ODM´s Museernes Grønne Akademi. Seminaret har til formål at diskutere klimaparametre i den præventive kunstkonservering.

Dato:

26. apr. 2024
10:00 - 16:00

Sted:

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Målgruppe:

Seminaret henvender sig til ledere og medarbejdere på konserveringscentre samt kunstkonservatorer, samlingsansvarlige, registratorer, teknisk personale og andre med indflydelse på - eller ansvar for - museets bevaringsstrategi

Tilmeldingsfrist:

18/04/2024

Priser:

Standard DKK 250 inkl. frokost
Studerende DKK 125 inkl. frokost

Prisen er reduceret i forhold til vores øvrige arrangementer pga. støtte fra Augustinus Fonden.