Strategi og handleplan for museets fundraising

Strategi og handleplan for museets fundraising

Har dit museum en strategi for, hvordan og hvornår I søger midler til jeres projekter – og hvilke fonde I henvender jer til? På dette kursus får du redskaber til at sætte museets fundraising i system, så I får overblik og optimerer jeres ressourcer i fundraisingarbejdet.

På kurset skal du – evt. sammen med en kollega – formulere en strategi for jeres fundraising og ud fra det lave en handlingsplan, der kan sikre overblik og fremdrift. Strategien vil tage udgangspunkt i museets overordnede strategi, vision og mission.

Indhold og temaer

Fundraising af midler, der kan skabe økonomi ud over driftsmidlerne, er et nødvendigt arbejde for museerne. Men det kan være en udfordring at bevare overblikket over både enkeltstående fundraising processer og flere sideløbende processer – særligt hvis man er en organisation, der består af flere enheder.

På dette kursus får I redskaber og metoder, der kan sætte jeres fundraising i system, så I både kan arbejde mere effektivt med fundraising til det enkelte projekt og samtidig bevare overblikket over de forskellige fundraisingprocesser, der ofte kører sideløbende inden for den samme organisation, fordi der er flere projekter, der skal realiseres.

Udbytte

  • Du formulerer et udkast til en fundraisingstrategi, der hænger sammen med museets overordnede strategi, og som du kan arbejde videre på efterfølgende
  • Du formulerer et udkast til en handlingsplan med udgangspunkt i jeres fundraisingstrategi
  • Du får indsigt i redskaber og metoder, der kan hjælpe med at bevare overblikket og effektivisere fundraisingarbejdet

Arbejdsform og forberedelse

Kurset veksler mellem oplæg, dialog i plenum og opgaveløsning individuelt eller i grupper. Forud for kurset bedes du fremsende museets vision, mission og overordnede strategi til underviser Lise Kapper.

Målgruppe

Kurset er målrettet projektledere, ledere og andre, der har ansvar for museets fundraising. Vi anbefaler, at to eller flere fra samme museum deltager sammen, da det vil give større udbytte både på dagen og i det efterfølgende arbejde med at formulere museets fundraisingstrategi.

NB. Det er en forudsætning, at museet har eller er i gang med at formulere en overordnet strategi, eks. i form af en vision og mission, som fundraisingstrategien kan tage udgangspunkt i.

Underviser

Lise Kapper (cand.mag. i Moderne Kultur fra KU og MA i Museumstudier fra AU) driver Kappers Kulturbureau, hvor hun arbejder med fundraising, projektledelse og -udvikling for kulturinstitutioner. Med sin mangeårige erfaring som museumsinspektør og en efteruddannelse som fundraising manager har Lise stor indsigt i mulighederne for at skabe strategier og systemer for fundraising på museerne.

Dato:

17. sep. 2024
09:30 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Projektledere, ledere og andre, der har ansvar for museets fundraising

Underviser:

Lise Kapper

Lise Kapper

Tilmeldingsfrist:

17/08/2024

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.925 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.