Workshop: Den gode udstillingstekst

Workshop: Den gode udstillingstekst

Hvordan skriver du en udstillingstekst, der fanger publikum og giver dem lyst til at læse videre? Det er fokus på denne workshop, der tager udgangspunkt i den svenske forfatter Margareta Ekarvs teori om tekstskrivning på museerne. På workshoppen arbejder du med dine egne tekster og får indsigt i, hvordan du skriver publikumsvenlige udstillingstekster, som er let tilgængelige og formidler det væsentligste budskab.

Temaer og arbejdsform

Workshoppens primære formål er at give deltagerne indsigt i og erfaring med at udarbejde publikumsvenlige udstillingstekster, som formidler det væsentligste budskab og er let tilgængelige.

Når vi skriver tekster til vores udstillinger, vil vi gerne fange og fastholde publikums opmærksomhed, så de dels føler lyst til at læse teksten, dels holder ved til de har læst den færdig. Derfor er det vigtigt, at teksten både virker overskuelig rent visuelt, og at den er let tilgængelig i sit budskab og sprog.

I arbejdet med udstillingstekster er der meget inspiration at hente i Margareta Ekarvs bog ”Smaka på orden”. På workshoppen tager vi udgangspunkt i bogens teorier, og vi besøger nogle af Den Gamle Bys udstillinger, hvor den ekarvske teksttype er brugt.

Derudover er der tale om en praktisk workshop, hvor deltagerne skal arbejde med deres egen måde at skrive tekster på, og hvor tekstarbejdet kommenteres og bearbejdes i plenum.

Udbytte

På workshoppen:
  • Får du praktisk erfaring med at skrive i den ekarvske form.
  • Opnår du bevidsthed om tekstens visuelle struktur såvel som indholdsmæssige værdi.
  • Bliver du en del af et forum, hvor deltagerne kan diskutere og få feedback på deres tekster både fra hinanden og underviserne.
Forberedelse

Kursisterne forventes at deltage aktivt med egne tekstoplæg, og en vis mængde hjemmearbejde må påregnes.

Målgruppe

Museumsansatte der arbejder med udstillinger og formidling.

Undervisere

Martin Brandt Djupdræt er overinspektør i Den Gamle By og erhvervs-ph.d. på CBS, hvor han undersøger, hvordan museerne kan udvikle bedre publikumsanalyser. Han har skrevet om museumstekster i de seneste 8 år og har som projektleder på en række udstillinger arbejdet med at tilrettelægge gode skriveprocesser.

Elsebeth Aasted Schanz er museumsinspektør i Den Gamle By og ph.d. fra Københavns Universitet. Tidligere har hun arbejdet som redaktør og har desuden stor erfaring med at lave museumsudstillinger og udstillingstekster. I de seneste 10 år har Elsebeth arbejdet ud fra den ekarvske metode i sine tekster.

Dato:

10. sep. 2024
10:00 - 16:00
01. okt. 2024
10:00 - 16:00

Sted:

Den Gamle By i Aarhus

Målgruppe:

Museumsansatte der arbejder med udstillinger og formidling.

Underviser:

Martin Brandt Djupdræt og Elsebeth Aasted Schanz

Martin Brandt Djupdræt og Elsebeth Aasted Schanz

Tilmeldingsfrist:

10/08/2024

Priser:

DKK 4.200 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 6.300 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.