Nyere tids netværks dokumenter

Her på siden findes nyere tids netværks mødereferater, dokumenter og relevant materiale

Referater

Årsmøde 2016 i Nyere Tids netværk den 1. februar 2016 i Den Gamle By, Aarhus

Her følger referatet fra årets netværksmøde den 1. februar, der handlede om vilkårene for nyere tids inspektøren.
”Er nyere tids inspektøren blevet en skraldespand? Som præsenteret på ODM´s faglige orienteringsmøde er nyere tids inspektøren mødt med forventning om, at skulle spænde over alt fra indsamling til pressekontakt, og kravet om at tilgå arbejdet forskningsmæssigt forsvarligt. Imens er den nærmeste fortid er i fuld gang med at forsvinde, fordi der ofte ikke er tid til at reagere og handle grundigt nok, når modne borgere fra lokalområdet henvender sig med vigtige fortællinger fra 1960’erne og 1970’erne.
Hvordan får vi hevet os selv og vores faglighed op af skraldespanden, og samtidig sikret værdifulde fortællinger fra nærmeste fortid?

Handler det om en definition af og respekt for vores faglighed, om nationale tværgående strategier eller at vi skal have mere tid i hverdagen til at agere i lokalområdet?”

Årsmøde 2015 i Nyere Tids netværk den 15. januar 2015 på Holbæk Museum

 • Mødereferat samt bilag vedr Kapitel 8 undersøgelse:
 • Bilag 1, Sammendrag af svar 1
 • Bilag 2, Spørgeskema om Museumslovens Kap. 8 final
 • Bilag 3, Museumsloven Kapitel 8
 • Rapport vedr. Museumslovens Kap. 8 Nyere Tida.
 • Årets fællesmøde handlede om at museerne mødes med krav om samfundsrelevans, at vi bidrager til debatten i samfundet, og at vi er museum for alle. Samtidig er der et stigende fokus på tværfaglighed. Det sker både i projekter, men også i forbindelse med at museer i disse år sammenlægges.  Hvad sker der, når museerne arbejder i denne virkelighed? Bliver det samfundsrelevante museum styrket af tværfaglighed? Dette havde vi sat os for at undersøge. På samme møde kom der fokus på kapitel 8 arbejdet, som alle museer har, men hvor vi savner en national strategi. En arbejdsgruppe blev nedsat for at udarbejde et oplæg til satsninger på dette felt. Der blev sat fokus på kvalitativ evalueringsmodeller, og hvordan vi kan sætte dagsordenen på dette område. Endvidere diskuterede vi, at der savnes overblik over, hvad museerne arbejder med på nyere tids området.

Årsmøde den 24. april 2013, Kulturhistorie Tønder og i Kunstmuseet i Tønder

 • Mødereferat. Årets fællesmøde i Nyere tids netværk handler om nogle af de mange nye udfordringer i museernes samlingsarbejde. En museumsgenstand kan i dag defineres på så mange andre måder end for bare ti år siden, og som samlingsforvaltere må vi forholde os til helt nye praktiske og indholdsmæssige udfordringer – både i forhold til den digitale og den fysiske kulturarv. På årets netværksmøde er formiddagen sat af til oplæg og diskussion om indsamling, dokumentation og bevaring af den digitale kulturarv, mens eftermiddagen ser nærmere på nye udfordringer i forhold til den klassiske fysiske museumssamling, herunder balancen mellem passiv og aktiv indsamling samt indsamling af kulturhistorie fra de sidste 40 år – også den allernyeste.

Årsmøde den 8. februar 2012, Museum Amager

 • Nyere Tids Netværks årsmøde handlede i år om samarbejde. Netop samarbejde er et helt centralt element i debatten om fremtidens museumslandskab. De fleste er da også enige i det formålstjenstlige i at styrke samarbejdet på alle niveauer og på tværs af såvel faglige som kommunale, regionale og nationale grænser. På årsmødet blev der sat spot på de udfordringer vi møder, når de gode intentioner skal omsættes til virkelighed, med det formål at klæde museerne bedre på til at leve op til såvel egne som omverdenens positive forventninger til samarbejdet med andre museer eller faggrupper, nationalt og internationalt. Et centralt område indenfor museernes samarbejde, nemlig udlån, har været berørt på flere af de seneste møder i Nyere Tids netværks regi. For at få mulighed for at diskutere denne problemstilling mere indgående, har vi sat udlån på dagsordenen om eftermiddagen.

Årsmøde den 9. februar 2011, Roskilde

 • Velfærdssamfundets kulturarv. De danske museers indsamling og forskning skal blandet andet sikre og bevare viden om den nære fortid og nutid for eftertiden. Det er på baggrund af kendskab til lokale forhold og specifikke problemstillinger at museerne udvælger og prioriterer deres indsats. Det er forbundet med både metodiske og praktiske problemer at identificere og arbejde med problemer i den nære fortid og samtid. Således kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at identificere begivenheder, der vil få historisk betydning. I de sener år har velfærdsstaten, dens tilblivelse og betydning været i fokus for mange museers arbejde ikke mindst tilskyndet af Kulturarvsstyrelsens prioritering af projekter, der beskæftiger sig med netop det emne.

Årsmøde den 10. februar 2010, Odense

 • Hovedtemaet for årsmødet var museernes arbejde med Museumslovens kapitel 8 i relation til Nyere Tids-området, og i forlængelse af indlæggene om kap. 8 gav Kulturarvsstyrelsen et indlæg om samarbejdet med kommunerne om kulturarven. Desuden var der indlæg fra ODM samt fra formanden for Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tid.

Årsmøde den 25. februar 2009, Odense

 • 2009 var året, hvor museerne skulle indsende nye 4-års pæaner til KUAS gældende 2010-2013. I den anledning ville vi gerne give mulighed for diskussion af nogle centrale temaer inden for museernes arbejdsområder, så man kunne bryde meninger og spejle sine vilkår med andre museer i et åbent og konstruktivt forum.

Årsmøde den 1. april 2008 

 • Temaet for mødet var specialisering og arbejdsdeling samt praksis for indlån og udlån på nyere tids området

 

Dokumenter