“Et godt tegn” – inflationspakke tilgodeser kulturen

15 mio. kr. til krisehjælp, til driftsstøtte, og 35 mio. kr. til grøn omstilling. Det er de to puljer i regeringens inflationspakke, som er målrettet kulturlivet. Puljernes størrelse kan diskuteres, men der er ingen tvivl om, at krisehjælpen for nogle museer – og andre kulturaktører – falder på et tørt sted. Vi har arbejdet intenst for sagen og i flere sammenhænge, herunder i fællesskab med alliancen Dansk Kulturliv, og det er glædeligt, at kulturen er blevet tildelt særskilte midler i aftalen.

Ovenpå et år med voldsomme energiregninger er en del museer, trods generelt gode besøgstal, økonomisk trængte. Fyringsrunder og lukning af museumsafdelinger, i anden halvdel af 2023, hejste advarselsflaget, og en medlemsundersøgelse fra 18. januar i år gjorde det klart, at nogle museer er under alvorligt pres som direkte konsekvens af de ekstraordinært høje energiregninger.

Ros til energioptimeringspulje

Til Kulturmonitor 10. februar siger ODM’s direktør, Nils M. Jensen:

“[Det er] et virkelig godt tegn, at kulturens minister taler med så høj stemme i regeringen.”

Han er dog i tvivl, om beløbet på 15 millioner kroner i direkte nødhjælp er nok til at dække kulturaktørernes meget forskellige behov.

“Tiden vil vise, om beløbet passer til problemernes omfang”, siger Nils M. Jensen, som særligt hæfter sig ved den af regeringens to kultur-puljer, der har det lidt længere lys på.

“Det er et godt signal, at man derudover vil afsætte midler til energioptimering på kulturens institutioner. Det er godt begyndt, for der er lang vej til, at vi for eksempel har energimæssigt bæredygtige museer. Museer bor ofte i gamle bygninger – eller for den sags skyld komplekse nyere bygningskomplekser – hvor arbejdet med energirenovering bliver både omfattende og vil kræve store investeringer.”

Også bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, Peter Mark Lundberg, udtrykker glæde over, at der i aftalen er lyttet til kulturlivet behov for hjælp på den korte og længere bane: “Vi kan være lidt nervøse for, at pengene er for små, men det må tiden vise. Det her er en rigtig god start”, siger han til Kulturmonitor.

Enkel ansøgningsproces, tak

Kulturministeren har til Berlingske sagt, at: “For at kunne søge den første pulje [energipuljen] skal man have haft et driftsunderskud i 2022 som følge af inflation og energipriser”. De nærmere kriterier er dog ikke kendt, da puljerne endnu ikke er udmøntet. Fra flere af kulturens aktører lyder i den forbindelse et ønske til Kulturministeriet om en enkel ansøgningsproces – så hjælpen ikke sluges af bøvlet administration.

Puljerne skal administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Publiceret:
13/02/2023