Forlængelse af hjælpepakker – få overblikket her

Som kulturordfører Zenia Stampe udtrykker det i gårsdagens Berlingske om hjælpepakkerne på kulturens område: ”Det er ikke kønt med dette kludetæppe af ordninger, som det er et helvede at navigere i”.

Det kan vi kun være enige i. Derfor er det heller ikke let at holde sig opdateret, men vi gør her forsøget på at give dig et overblik over de nyeste opdateringer af relevans for museer, som følger af gårsdagens omfattende "sommerpakke" fra Finansministeriet – aftale om genopretning af dansk økonomi og udfasning af hjælpepakker (find link til hele aftalen nederst).

Her er vores overblik over de opdateringer, som kan være relevante for museer:

 • Ordningen for lønkompensation er forlænget til den 29. august. Dette er resultat af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 5. juni.
  Læs mere her
   
 • Ordningen for kompensation for faste omkostninger udfases 8. juli, dog kan den i særlige tilfælde søges frem til 8. august. Det kan være relevant for nogle museer.

  Virksomheder, hvor "Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem" har mulighed for at søge forlængelse. ODM har via Skat søgt at afklare, om museer hører med her, da 8. juni var den oprindelige åbningsdato for museerne, omend den senere blev fremrykket. Det er dog på nuværende tidspunkt uafklaret. 
  Læs mere her
   

 • I nødpuljen (kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.) er kompensationsperioden forlænget til 8. august. Læs mere her

  Vær opmærksom på, at om end en ansøgning til nødpuljen fordrer, at alle andre kompensationsmuligheder er afsøgt, og at der er kigget meget grundigt for at finde besparelser og realisere værdier – så er der ikke krav om eksempelvis salg eller lån i bygninger eller fyringer af fast personale for at kunne søge puljen. Det kan derfor være en idé at kigge nærmere til puljen for museer, som har eller imødeser likviditetsproblemer.
  Læs mere om nødpuljen her
   

 • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms – en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister er muliggjort af en hastelov vedtaget 9. juni. Læs mere her

  Vær opmærksom på, at muligheden for at anvende lempeligere betalingsfrister for moms gælder for alle virksomheder (og museer), men ikke nødvendigvis for skat og AM-bidrag. For skat og AM-bidrag muligheden for udskydelse afhængig af, hvordan museet er registreret i skats systemer (virk.dk). Såfremt museet er registreret som offentlig virksomhed, er det ikke muligt at anvende udskudte betalingsfrister.

  Læs mere i lov nummer 211 om midlertidig udskydelse af A-skat, B-skat mv. Heri henvises bl.a. til §56 i kildeskatteloven

Skriv til os på info@dkmuseer.dk, hvis vi har overset væsentlige forhold, eller der er tilføjelser, da også vi har en udfordring i at holde øje med alle dele af det efterhånden meget sammensatte hjælpe-kludetæppe.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
16/06/2020