Museer lukket frem til 16. januar 2022 – få overblikket over detaljerne

Opdateret 5. januar 2022. Museer måtte desværre søndag den 19. december igen lukke dørene – sammen med store dele af det øvrige kulturliv. Foreløbig frem til og med 15. januar 2022.

  • Musik- og kulturskoler er ikke omfattet af lukning. Her er der dog krav om mundbind/visir for alle over 12 år og for ansatte med deltagerkontakt.
  • Butik og café: Der er mulighed for at holde museumsbutik og café/restaurant åben, så længe restriktioner på disse områder bliver fulgt. Vi arbejder på at afklare, hvorvidt en evt. åbning af butik eller café/restaurant vil få indflydelse på adgang til kompensationsordninger.   
  • Skoletjeneste: Skoler er ikke undtaget og kan således ikke (som det ellers tidligere har været tilfældet) benytte museet som led i undervisning, når de er tilbage i skole.    

Få ODM’s overblik over restriktioner

Hjælpepakker – genåbnes

I forbindelse med lukningen af museer, er der mulighed for at søge flere af de ordninger, som vi kender fra tidligere perioder. 

Kompensationsordningerne er endnu ikke søgbare, men vi ved, at følgende bliver tilgængelige for museer – uanset, om man har under eller over 50 % offentligt driftstilskud:

  • Midlertidig lønkompensation
  • Kompensation for faste udgifter
  • Arrangørordningen
  • Kompensationsordning for produktionsomkostninger
  • Nødpuljen (særligt nødlidende institutioner

Angående kompensation for faste udgifter: Bekendtgørelsen for ordningen blev i 2020 – blandt andet på foranledning af ODM – ændret, således at fondsdonationer ikke skulle regnes med i museernes samlede omsætning. Vi arbejder for, at denne ændrede praksis videreføres.

Få ODM’s overblik over hjælpepakker

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
20/12/2021