Nyt vedr. corona og museer

Situationen omkring coronavirus ændrer sig løbende, og tiltag, foranstaltninger og spørgsmål, der kan have relevans for museer, ændrer sig tilsvarende. Her er en opdatering på de seneste udviklinger.

Nyt vedr. ansøgning om kompensation for faste driftsudgifter

  • Flere medlemmer har gjort ODM opmærksom på en meget uhensigtsmæssig praksis (for museer med mere end 50% offentlig støtte, der søger via Slots- og Kulturstyrelsen): Fondsbevillinger, som er øremærket særlige formål og dermed ikke kan anvendes til drift, indgår tilsyneladende pr. automatik i udregningen af museets samlede omsætning. Det skævvrider beregningen og resultatet er, at ordningen udvandes – museerne får simpelthen ikke ret meget ud af den. I ODM arbejder vi på flere fronter for at fremme en rimelig løsning.
     
  • ODM er endvidere blevet gjort opmærksom på, at ansøgningsskemaerne til kompensation for faste omkostninger, som søges via Slots- og Kulturstyrelsen, er blevet ændret mange gange. Skal du udfylde et skema er det derfor afgørende at arbejde i den nyeste version. Hvis man arbejder i en tidligere downloadet version, vil denne være fejlbehæftet og uanvendelig.

Nyt om hjælpepakker og puljer
I forbindelse med en aftale om bedre vilkår til kulturlivet den 28. august blev der vedtaget en ny pulje til kulturaktiviteter og en række hjælpepakker blev forlænget til 31. oktober.

Puljen skal understøtte, at der bliver afholdt flere nye eller planlagte kulturaktiviteter i perioden 1. september til 30. oktober 2020, og der kan søges op til 65 % dækning af udgifter. Puljen er endnu ikke åben for ansøgninger. Læs mere her

Nyt om genåbning og retningslinjer

  • Pga. stigende smittetryk, aktuelt i 18 af landets kommuner, bliver forsamlingsforbuddet fra 9. september til foreløbig 22. september 2020 sænket til 50 personer. De øvrige retningslinjer vedr. plads og afstand er ikke ændret. Alle opfordres til at være ekstra opmærksomme på de gældende retningslinjer og restriktioner. Vi følger udviklingen. Læs mere her: "Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune" (åbner pdf) Opdatering pr. 15. september: Forsamlingsforbuddet på 50 personer forlænges til 1. oktober for de 17 kommuner i Storkøbenhavn. Gælder ikke Odense. Læs mere her
     
  • I aftalen fra 28. august lægges der op til en undersøgelse af, hvorvidt nogle af de eksisterende restriktioner i bl.a. kulturlivet kan lempes sundhedsmæssigt forsvarligt. Der foreligger i aftalen ingen konkrete ændringer, men ODM deltager i drøftelserne – og vender tilbage, når der er nyt.

Læs mere om retningslinjer for bl.a. plads- og afstandskrav for museerne

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
10/09/2020