Gødning og kompost

Case fra

Den Gamle By

Hvilke fagligheder var involveret?

Gartnere

Hvad vi gjorde

Som et led i sommertemaet i 2023, havde vi fokus på formidlingen af jord, og hvordan god jord er afgørende for gode afgrøder. Tiltag vi har gjort:

  • Hestemøg fra møddingen i Købmandsgården anvendes i et stort gødningsbed bag Dampvæveriet.
  • Nedfaldsblade fra hele museet anvendes i en bladkompost ved drivhusene.

Fordele

Vi formåede at formilde forbindelsen mellem god jord og gode afgrøder, og vise hvordan jordkvaliteten kan forbedres naturligt og uden kunstgødning. Anvendelsen af hestemøg som gødning giver gunstig grobund for kål, græskar mm. Nedbrydningen af det halmblandede hestemøg sker i løbet af relativt få måneder, fordi der dyrkes i bedet. Planterødderne tilfører ilt til nedbrydningsprocessen og optager kvælstof, hvorved udvaskning og nedsivning af kvælstof formindskes.

Bladkompost kan anvendes i pottemuld som erstatning for spagnum, hvis høst ødelægger højmoserne og udskiller CO2. Et lag kompost ovenpå bladene fungerer som vækstlag for blomster, urter og andet grønt.

Samtidigt har vi sikret ressourcebesparelser og cirkulært forbrug på museet.

Vores erfaringer

Det omsatte hestemøg sendes videre ud i haverne og kan i nogen grad erstatte jordforbedring og gødning udefra. Den omsatte bladkompost går videre til gartneri og haver. Der er foreløbigt tønder i Gartneriet og bag Eilschous Boliger, men der kan med fordel sættes flere tønder op.

Overraskelser

Folk tog virkelig godt imod opfordringen til at både lugte til, se og mærke på jorden, for at danne sig et billede af jordens tilstand. Gæsterne var interesserede i at høre om jord, og flere gav udtryk for at ville prøve nogle af de ting, de lærte om, af derhjemme.