Viden om grøn omstilling på museet

Vi ved rigtig meget om, hvad det kræver, og hvor man bør tage fat, når museets CO2-udledninger skal reduceres. Vi ved f.eks., at publikumstransporten, energiforbruget og udstillingsproduktionen – sammen med butiks- og cafédriften – udgør de største andele af langt de fleste museers CO2-aftryk. Vi ved også, hvad opgaven består i, og langt hen ad vejen ved vi, hvilke tiltag, der giver den største effekt.

Udfordringen består i at gøre det hele på én gang, systematisk og med alle medarbejdere om bord. Her har vi samlet en række af de redskaber, der allerede findes på vigtige områder.

MUU web 200

Bæredygtigheds-trapper

Find værktøjer til at prioritere og skabe overblik over museets bæredygtighedsarbejde

Formidlingsseminar2017_Jakob_Stig_Nielsen (1)

Casesamling

Find eksempler på – og få gode ideer til – museets bæredygtighedsarbejde

Vejledninger

Find vejledninger til museets omstillingsarbejde

Konkrete redskaber og guidelines

Hvis vi skal stoppe vores bidrag til udvinding af fossil energi helt, er der en række indsatser, som ligger ligefor: Vi skal arbejde målrettet på at reducere vores energiforbrug betragteligt og sortere vores affald minutiøst. Vi skal nedbringe vores ressourceforbrug ved at reparere og genbruge, og vi skal skabe incitamenter for – og opfordre medarbejdere og gæster til – at benytte bæredygtige transportformer. Endelig skal vi prioritere plantebaserede, lokale fødevarer og miljømærkede og certificerede produkter og leverandører. Men det er ikke enkelt at lave disse omstillinger.

”Udfordringen består i at gøre det hele på én gang, systematisk og med alle medarbejdere ombord.”

Heldigvis er der mange gode redskaber at finde allerede.

Handleplaner og strategi

Publikationen Nordic Green Roadmap hjælper kulturinstitutioner med at tilrettelægge handleplaner for omstillingsarbejdet. Og på Virksomhedsguiden finder man syv trin til, hvordan man laver en strategi og sætter en retning for arbejdet med bæredygtig omstilling.

For er der ét sted, man bør starte, så er det at formulere museets ambitioner for området i sin strategi, så man kan skabe bevidsthed om opgaven i hele organisationen. Dernæst kan man tage fat på handleplanerne, beregne sine udledninger, opstille reduktionsmål, udpege de ansvarlige medarbejdere og tilrettelægge sine indsatser.

Bæredygtig Kulturliv NUs hjemmeside kan man bl.a. finde en værktøjskasse med mange – også museumsrelevante – ressourcer. Hos Julies Bicycle i England finder man også en lang række webinarer, vejledninger og case-studier om bæredygtig omstilling i kultursektoren.

Green Attraction-certificering

Det er også oplagt at overveje, om en certificering som Green Attraction kunne være en måde at arbejde systematisk med museets omstilling på. På Green Attractions hjemmeside finder man bl.a. hjælpeværktøjer til miljøarbejdet, en guide til bæredygtige attraktioner og krav og anbefalinger, man kan stille til forskellige leverandørtyper.

ODM’s charter for grøn omstilling af danske museer

Det er også oplagt at overveje, om museet bør tilslutte sig ODM’s charter for grøn omstilling af danske museer, som giver adgang til et forpligtende og handlingsorienteret netværk, hvor løsninger og udfordringer løbende deles og diskuteres, bl.a. ved online netværksarrangementer.

Det kan der nemlig være behov for, for på et tidspunkt vil opgaven med at omstille museet gå fra at være forholdsvis simpel og en integreret del af medarbejdernes eksisterende praksis, til at blive stadig mere kompleks og kræve ny viden og nye færdigheder. Nu handler det om vedholdende og nysgerrigt at opsøge løsninger, kortlægge muligheder og træffe stadig sværere beslutninger. Det er også nu, at opgaven for alvor skal prioriteres ledelsesmæssigt, at indsatserne er klart definerede og at arbejdet er organisatorisk forankret, altså at nogen har ansvaret for det.

For selvom målet er det samme for alle, er vejene derhen forskellige. Danske museers ejerforhold, størrelse, geografiske placering, bygningsmasser og genstandsfelter findes i mange former og byder på komplekse udfordringer: Driften er måske udliciteret, kommunen siger nej til den gode, bæredygtige idé, udlåner stiller strenge indeklima- og sikkerhedskrav, lovgivningen er i vejen, publikum transporterer sig langvejs fra og bevaringshensyn besværliggør energireduktioner og bæredygtige materialevalg. Listen over barrierer er lang.

Til gengæld ved vi, at de danske museumsledere ønsker at engagere sig mere i den grønne omstilling. En større kortlægning af status på grøn omstilling blandt ODM’s medlemmer viste i 2023, at der blandt direktørerne på danske museer er en stor vilje til at handle på det grønne, men også at hovedparten oplever ikke at have den nødvendige viden eller ressourcer (tid og økonomi) til rådighed.

Kurser om grøn omstilling

Blandt andet derfor har Museernes Grønne Akademi gennemført en række kurser i grøn omstilling for museumsledere. Næsten 60 direktører og ledere har deltaget i kurset, som udbydes igen i 2024. Museernes Grønne Akademi udbyder også kurser i CO2-regnskaber, energioptimering, affaldshåndtering, biodiversitet og meget mere. I ODM’s arrangementskalender kan du finde aktuelle kurser og arrangementer inden for grøn omstilling.

Du kan også altid tage kontakt til Museernes Grønne Akademi mhp. sparring og rådgivning, eller hvis du har gode ideer til kurser, løsninger eller andet, som er relevant for den grønne omstilling af danske museer.

Find kurser og arrangementer i ODM’s arrangementskalender

Sæt et hak under ’tema’ i ’grøn omstilling’,  og kalenderen viser kun de grønne begivenheder.