Om Museernes Grønne Akademi

Museernes aktiviteter sætter – som andre virksomheder og kulturinstitutioner – et klimaaftryk, som ikke kan negligeres. Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling ved at kortlægge, kickstarte og kvalificere en grøn omstilling af branchen.

Fakta om Museerne Grønne Akademi

 • Akademiet skal udvikle og udbyde konkrete værktøjer og kurser baseret på den bedste viden om grøn omstilling i en museumskontekst
 • Målet er et grønnere museumslandskab – uanset det enkelte museums udgangspunkt
 • Akademiet har en lang række samarbejdspartnere i og uden for museumsbranchen og i ind- og udland – og flere kommer løbende til
 • Akademiet stopper ikke, når projektet udløber, men forankres i ODM’s efteruddannelsesvirksomhed
 • Akademiet er støttet af Augustinus Fonden

Udviklingsspor

Museernes Grønne Akademi arbejder og udvikler i tre sideløbende spor:

 • Kortlægning af museernes status og udfordringer ift. grøn omstilling via start-, midtvejs- og slutmålinger
 • Værktøjskasse: Udvikling af gratis, online-tilgængelig værktøjskasse til grøn omstilling på museer
 • Kursusforløb og charter: Udvikling og gennemførsel af praksisorienterede kurser samt i forbindelse hermed et forpligtende charter, hvor museerne forpligter sig på grøn omstilling i strategi- og handleplaner

Udviklingssporene suppleres af flere netværks- og brancheevents med fokus på grøn omstilling. Det er en del af akademiets målsætning at understøtte en integration af grønne temaer i ODM´s eksisterende netværk, for på den måde at facilitere videndeling museerne imellem og sikre kontinuerlig fokus på området.

Kursusprogram

En vigtig del af Museernes Grønne Akademi er omsætning af viden til praksis via kursusaktivitet. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Kursusprogrammet udvikles løbende i takt med udvikling af viden og værktøjer. Find det grønne kursusudbud i ODM’s kursuskalender.

Museernes Grønne Akademi: Samarbejdspartnere

 • Torden & Lynild (CEO Sigrid Bennike) er et af Danmarks førende designbureauer på udstillingsområdet.
 • Arkitekt Anne Schnettler har særligt fokus på materialevalg og tilrettelæggelse af bæredygtige udstillinger.
 • Nomad Exhibitions (CEO Tim Pethick, Edingburgh) – udstillingstegnestue med speciale i klimaneutrale særudstillinger.
 • DTU Byg (lektor Jørgen Erik Christensen) – forskning om energioptimering af museumsmagasiner.
 • Konserveringscenter Vejle (direktør Lise Ræder Knudsen) førende inden for energioptimerede museumsmagasiner.
 • Vikingeskibsmuseet i Roskilde (chef for forskning og samlinger Jesper Stub Johnsen) – en af landets mest krævende bevaringsopgaver.
 • Museumstjenesten (direktør Allan Risbo) – museernes fælles indkøbscentral.
 • Concito – Danmarks grønne tænketank (seniorrådgiver Michael H. Nielsen).
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (centerleder Pia Rasmussen).
 • Energimuseet (direktør Teo Geer) arbejder med cirkulær økonomi og bæredygtigt energiforbrug.
 • Curating Tomorrow (CEO Henry McGhie, UK) – rådgiver museer verden over om bæredygtig udvikling.
 • Danske Kulturbestyrelser (formand Finn Schumacher) – fokus på ledelse og bestyrelsesarbejdet i omstillingsprocesser.
 • Green Key/Horesta (miljøchef Mikal Holt Jensen) – internationalt miljømærke til turistvirksomheder.
 • Museum Sydfyn (direktør Jesper Hansen) – organisatorisk forankring.
 • Moesgaard Museum (direktør Mads Holst) – strategisk grøn omstilling.
 • Trapholt (direktør Karen Grøn) – grøn omstilling på dagsordenen.
 • Naturhistorisk Museum i Aarhus (direktør Bo Skaarup) – qua genstandsfelt et særligt fokus på grøn omstilling.