Energirigtig drift på museet

Energirigtig drift på museet

Hvor energieffektiv er dit museums bygningsdrift?

Bygninger bruger ofte markant mere energi end nødvendigt, og i visse tilfælde kan selv små justeringer resultere i mærkbare besparelser.

Formålet med kurset er at understøtte indsatser omkring energioptimering og gøre deltagerne bedre i stand til at løse opgaven. Kurset fokuserer på de væsentligste teknologier og energiforbrugende installationer, som f.eks. ventilation, hvor der ofte er mulighed for energibesparelser.

Indhold og form

Indholdet er primært teoretisk, men tager udgangspunkt i deltagernes hverdag. Målsætningen er, at den enkelte deltager kan gå hjem på museet og identificere og gennemføre energibesparende tiltag.

Temaer:
  • Hvordan spiller energi, indeklima, adfærd og CO2-udledning sammen?
  • Forståelsen af et ventilationssystem
  • Hvordan påvirker driftsparametre ventilationsanlæggets energiforbrug?
  • Driftsstrategier og systemer
  • Effektiv brug af varme- og køleanlæg
  • Anvendelse af data og sensorteknologi i driften

Målgruppe

Forvaltere, driftsansvarlige og andre, der til dagligt arbejder med driften af bygninger og de processer og strategier, der understøtter og spiller sammen med dette.

Undervisere

Civilingeniør Lasse Skammelsen Trankjær er ansvarlig for den faglige del af undervisningen, som udføres sammen med kollegaer fra Teknologisk Institut under Energi og Klima Divisionen.

En del af Museernes Grønne Akademi

Museernes Grønne Akademi har til formål at bidrage til museernes grønne omstilling med viden og kompetenceudvikling. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Læs mere om Museernes Grønne Akademi her.

Dato:

17. apr. 2024
09:30 - 16:30

Sted:

Vartov, Kbh

Målgruppe:

Forvaltere og andre med ansvar for driften af museets bygninger.

Underviser:

Lasse Skammelsen Trankjær

Lasse Skammelsen Trankjær

Tilmeldingsfrist:

22/03/2024

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.925 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.