Workshop: Museets CO2-regnskab – dataindtastning

Workshop: Museets CO2-regnskab – dataindtastning

Når du har indtastet data i Klimakompasset, står du med et strategisk prioriteringsredskab i hånden. Men hvilke kategorier hører til hvor, og hvordan holder du overblikket, så du får alle væsentlige aktiviteter med i din beregning?

På denne workshop bliver du guidet gennem processen med at vurdere, bearbejde og indtaste data i Klimakompasset*.

Temaer og udbytte

Med udgangspunkt i dit eget museums driftsposteringer, introduceres du til, hvordan du kvalificerer data og får dem kategoriseret i Excel. Udvalgte scope 3-kategorier gennemgås med særligt fokus på museumsspecifikke områder, såsom publikums-, kunst- og genstandstransporter samt museets udstillingsproduktion. Når du har deltaget i kurset, vil du være klædt på til at færdiggøre dit museums CO2-regnskab.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til museumsansatte med interesse for CO2-regnskaber og bæredygtighedsarbejde. Det kræver ingen særlige forudsætninger inden for grøn omstilling eller klimaregnskaber at deltage, men kurset tager afsæt i, at du har deltaget i webinaret: ‘Museets CO2-regnskab – kom godt fra start’.

Forberedelse

Inden workshoppen skal du have logget på Klimakompasset og have indtastet dit museums stamdata. Du bør også have indtastet museets scope 1 og 2-kategorier. Med til workshoppen medbringer du dit museums driftsposteringer inkl. råbalance for 2022 – eller fra et andet år, I har valgt at bruge som baseline – med i excel-ark.

Undervisere

Lene Normann er bæredygtigheds- og udstillingskoordinator på Trapholt og har de seneste år udarbejdet klimaregnskaber for museet og dets udstillinger. Rasmus Bahnsen er projektmedarbejder på Museernes Grønne Akademi og er bl.a. ansvarlig for ODM´s klimaregnskab.

Flere kurser og webinarer i CO2-regnskaber

Workshoppen er det andet i en række af efteruddannelsestilbud om CO2-regnskaber. Workshoppen har fokus på museets indirekte udledninger, dvs. udledninger forbundet med op- og nedstrømsaktiviteter i museets leverandørkæde. Webinarer i opsætning og analyser af klimaregnskaber og opstilling af reduktionsmål, udbydes senere i 2024.

Hold dig opdateret om efteruddannelsestilbud i CO2-regnskaber ved at tilmelde dig nyhedsbrevet ’grøn omstilling’ her.

Museernes Grønne Akademi

Museernes Grønne Akademi har til formål at bidrage til museernes grønne omstilling med viden og kompetenceudvikling. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Læs mere om Museernes Grønne Akademi her.

*Museernes Grønne Akademi har i samarbejde med aktører i museumsbranchen valgt at tage afsæt i Klimakompasset, som er et udbredt, brugervenligt og fleksibelt værktøj, der er tilpasset danske forhold, regler og standarder. Klimakompasset kræver ingen særlige tekniske færdigheder og kan tilpasses museernes individuelle behov. Link til Klimakompasset her.

Dato:

01. feb. 2024
09:30 - 16:30

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Kurset henvender sig til museumsansatte med ansvar for museets CO2-regnskab.

Underviser:

Lene Normann Jensen og Rasmus Bahnsen

Lene Normann Jensen og Rasmus Bahnsen

Tilmeldingsfrist:

29/01/2024

Priser:

DKK 1.950 (ODM-medlem)
DKK 2.925 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.