Museets CO2-regnskab – dataindtastning

Museets CO2-regnskab – dataindtastning

Når du har indtastet data i Klimakompasset, står du med et strategisk prioriteringsredskab i hånden. Men hvordan kvalificerer du dine data, så de er nemme at indtaste?

Hvilke kategorier hører til hvor, og hvordan holder du overblikket, så du får alle relevante aktiviteter med i din beregning? På dette webinar bliver du klædt på til at identificere, vurdere, bearbejde og indtaste data i Klimakompasset*.

Temaer og udbytte

På kurset introduceres du til, hvordan du finder data og får dem kategoriseret i Excel. Udvalgte scope 3-kategorier gennemgås med særligt fokus på museumsspecifikke områder, såsom publikums-, kunst- og genstandstransporter samt museets udstillingsproduktion.

Målgruppe

Kurset henvender sig til museumsansatte med interesse for klimaregnskaber og bæredygtighedsarbejde. Det kræver ingen særlige forudsætninger inden for grøn omstilling eller klimaregnskaber at deltage i webinaret, men kurset tager afsæt i, at du har deltaget i webinaret: ‘Museets CO2-regnskab – kom godt fra start’.

Forberedelse

Inden webinaret bør du have logget på Klimakompasset og have indtastet dit museums stamdata. Du bør også have indtastet museets scope 1 og 2-kategorier. Du bør ligeledes have forholdt dig til museets driftsregnskab for 2022 og undersøgt, i hvilken kvalitet data foreligger.

Undervisere

Lene Normann er bæredygtigheds- og udstillingskoordinator på Trapholt og har de seneste år udarbejdet klimaregnskaber for museet og dets udstillinger. Rasmus Bahnsen er projektmedarbejder på Museernes Grønne Akademi og er bl.a. ansvarlig for ODM´s klimaregnskab.

Flere webinarer i klimaregnskab

Webinaret er det andet i en række webinarer om CO2-regnskaber. Webinaret har fokus på museets indirekte udledninger, dvs. udledninger forbundet med op- og nedstrømsaktiviteter i museets leverandørkæde. Webinarer i analyser af klimaregnskaber og opstilling af reduktionsmål, udbydes i efteråret 2023 og i 2024.

Hold dig opdateret om webinarer i klimaregnskaber ved at tilmelde dig nyhedsbrevet ’grøn omstilling’ her.

Museernes Grønne Akademi

Museernes Grønne Akademi har til formål at bidrage til museernes grønne omstilling med viden og kompetenceudvikling. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Læs mere om Museernes Grønne Akademi her.

*Museernes Grønne Akademi har i samarbejde med aktører i museumsbranchen valgt at tage afsæt i Klimakompasset, som er et udbredt, brugervenligt og fleksibelt værktøj, der er tilpasset danske forhold, regler og standarder. Klimakompasset kræver ingen særlige tekniske færdigheder og kan tilpasses museernes individuelle behov. Link til Klimakompasset her.

Dato:

12. dec. 2023
13:00 - 14:30

Sted:

Webinar på zoom

Målgruppe:

Kurset henvender sig til museumsansatte med interesse for klimaregnskaber.

Underviser:

Lene Normann Jensen og Rasmus Bahnsen

Lene Normann Jensen og Rasmus Bahnsen

Tilmeldingsfrist:

08/12/2023

Priser:

DKK 250 (ODM-medlem)
DKK 500 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.