Netværk for Frivilligkoordinatorer

 

Vil du dele dine oplevelser med at arbejde med frivillige på museum?

ODMs Netværk for Frivilligkoordinatorer sætter fokus på alle aspekter af arbejdet med frivillige. På vores netværksmøder inspirerer vi med oplæg og skaber rum for erfaringsudveksling.  Emnerne spænder fra rekruttering og fastholdelse til organisering, udvikling, lovgivning, samarbejde og alt muligt andet som arbejdet med frivillige også byder på. Vi lærer af hinanden, både af succeshistorierne og problemerne som kan opstå og derfor har vi brug for din hjælp.

Send os en mail og fortæl os om dine succeser eller om det der ikke virkede. Vi efterlyser små oplæg om aktuelle problemstillinger som et netværksmøde kunne sætte fokus på. Vi hører også meget gerne fra dig selvom du ikke selv har lyst til at holde oplæg men bare har et bud på et emne du mener vi skal tage op eller et forslag til en oplægsholder.

Send din mail til Vibeke D. Hansen på vdh@museumoj.dk.  Næste møde i netværket afholdes 24.4.2023.

Materialer:

Så godt som alle museer har et tæt og fortroligt samarbejde med frivillige, og der spores et stort ønske, blandt de museumsansatte der arbejder med området, om at få inspiration til god frivillig-ledelse. Målet er, via erfaringsudveksling og oplæg fra kompetente indlægsholdere, at fokusere på arbejdet med frivillighed på museerne. På det første møde var der fokus på at samle ønsker, behov og gode ideer inden for kompetenceudvikling på området. Afsæt for netværket er i første omgang FrivillighedsAkademiet, som initiativtager, i samarbejde med ODM. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for netværket, som skal drøftes, tilpasses og gerne vedtages på det første møde, hvorfor det være hensigtsmæssigt at forholde sig til kommissoriet på forhånd.

Startmøde i netværket for museumsansatte med ansvar for og samarbejde med frivillige, blev afholdt den 30. april 2019 på Museet Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding.