Netværk for Frivilligkoordinatorer

Netværket

Arbejder du med ledelse af frivillige på et museum, og vil du være med til at drøfte arbejdet med frivillige og erfaringsudveksle med frivilligkoordinatorer fra hele landet? Så er dette netværket for dig.

Så godt som alle museer har et tæt og fortroligt samarbejde med frivillige, og museumsansatte har gennem de senere år oplevet et stigende behov for at få inspiration til god frivillig-ledelse. Netværket blev oprettet i 2019, og målet er, via erfaringsudveksling og oplæg fra kompetente indlægsholdere, at fokusere på arbejdet med frivillighed på museerne i bred forstand.

Netværksmøder

Vi afholder to netværksmøder årligt – et i foråret og et i efteråret.

På møderne inspirerer vi med oplæg og skaber rum for erfaringsudveksling. Emnerne spænder fra rekruttering og fastholdelse til organisering, udvikling, lovgivning, samarbejde og alt muligt andet, som arbejdet med frivillige også byder på. Vi lærer af hinanden, både af succeshistorierne og problemerne som kan opstå.

Tilmelding og betaling

Du tilmelder dig netværket via kontaktformularen til højre på denne side.

Det er gratis at være med i netværket, men man betaler for deltagelse i møderne, idet udgifterne til møderne dækkes af deltagerbetalingen på hvert enkelt møde. Vi tilstræber at holde deltagerbetalingen nede, så både styregruppe og medlemmer (også evt. oplægsholdere fra netværket) betaler for egen deltagelse samt kørsel.

Når du er tilmeldt netværket, vil du få information om møderne – hold også øje med ODMs nyhedsbreve og netværkets Facebook-side, som du finder her.

Hvis du vil høre mere om netværket, så send en mail til Marie Kirstine Elkjær på me@gammelestrup.dk.