Energikrise: Gode råd til museer

Energikrise og stigende el- og varmeregninger giver grund til at se nøje efter, hvor der kan spares – også på museerne. Vi har her samlet en række råd fra myndighederne i forhold til, hvad man kan gøre som virksomhed, og hvad det betyder for medarbejderne.

Bevaringsopgaven giver begrænsninger

Myndighedernes råd er generelle – og der er særlige vilkår for museerne. Hensynet til museets opgaver, herunder forsvarlig bevaring af genstande og værker, må naturligvis ikke sættes over styr. Se vores artikel: Pas på skimmelsvamp ved sænkede temperaturer

Hjælp til energiregninger?

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget den såkaldte vinterpakke, som er rettet mod både private, kultur- og foreningsliv og virksomheder. Af relevans for museer indeholder pakken en reduktion af elforbrugstariffer for 2023 og en såkaldt indefrysningsordning, som er en udskydelse af energiregninger mod statsgaranti.

Se vores artikel: Vinterpakken – overblik for museer

Spar på energien

Energistyrelsen har samlet en række energispareråd til både private husholdninger samt offentlige og private virksomheder på hjemmesiden sparenergi.dk

Nedenfor er gengivet Energistyrelsens 6 gode råd til arbejdspladsen. Museumsspecifikke kommentarer er tilføjet af ODM.

 • Få overblik over energiforbruget – så er det lettere at se, hvor man kan spare
 • Skru ned for varmen til 19 C.
  • Som museum skal man være opmærksom på, at temperatursænkningen ikke går ud over bevaringen af genstande og værker (se ovenfor).
  • Samtidig er det vigtigt at overholde arbejdstilsynets regler. Minimum for stillesiddende arbejde er 18 C, og anbefalingen lyder under normale forhold på 20-22 C. 18-19 C vil føles koldt for mange, og virksomheder bør se på, om man kan lave forebyggende foranstaltninger – fx pauser til fysisk aktivitet.
  • Ansatte kan dog ikke bede arbejdsgiver afholde udgifter til fx handsker og ekstra varmt tøj
 • Spar på strømmen – sluk for lys, varme, skærme mv., når man forlader et rum
 • Skift til LED-belysning
  • LED-belysning kan i mange tilfælde anvendes, også når der er tale om værker og genstande med særlige krav til belysning. Her er det vigtigt stille de rette tekniske krav til lysets farvegengivelse. Se vores artikel: Museer kan spare på energiudgiften
 • Brug mindre varmt vand
  • Vær dog opmærksom på, at det ifølge Arbejdstilsynet ikke er lovligt at slukke for det varme vand på toiletterne. Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal håndvaske være forsynet med rindende koldt og varmt vand og sæbe, jf. § 50, stk. 1 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. 
Publiceret:
20/10/2022