Museerne skal hjælpe udsatte børn og unge gennem corona-krisen

Udsatte børn og unge rammes hårdt af den udelukkelse fra fællesskaber, som er en følge af corona-krisen. ODM ser frem til at bidrage til det tværgående partnerskab, som skal medvirke til at skabe øget trivsel og tryghed for denne sårbare gruppe.

Partnerskaber skal medvirke til at skabe trivsel og tryghed
Alle Folketingets partier har indgået en aftale om en række initiativer, der skal hjælpe sårbare og udsatte grupper bedst muligt igennem corona-krisen og den tid, hvor samfundet gradvist åbnes igen. Et vigtigt element heri er, at der etableres tværgående partnerskaber, hvor myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor sammen kan udvikle initiativer for at understøtte trivsel og tryghed i udsatte grupper.

ODM er sammen med en række kerneaktører på feltet inviteret med i et partnerskab omkring initiativer, som skal modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel hos udsatte børn og unge.

Hvordan kan museerne bedst hjælpe?
Vi er glade for, at man i denne henseende vælger at inddrage museerne, som har god erfaring med målgruppen børn og unge, fx i form af læringsaktiviteter i uformelle læringsrum, tilstedeværelse i utraditionelle omgivelser, også uden for museernes fysiske rammer, og inddragelse af målgruppen i øvrigt.

Der er meget erfaring på området blandt museerne, som det er værd at trække på og aktivere i denne særlige situation. Vi kender endnu ikke de nærmere rammer for og forventninger til partnerskabet, der officielt går i luften d. 1. maj, men vi ser frem til at bidrage. Derfor vil vi allerede nu gerne høre om gode projekter.

Så har dit museum praksis-erfaringer på området, I gerne vil bringe i spil, så hører vi gerne nærmere på: info@dkmuseer.dk

 

Tidligere nyheder om dette emne

Publiceret:
27/04/2020