Endelig! Kulturen får sit analyseinstitut

ODM har arbejdet for sagen i en årrække, senest i regi af Dansk Kulturliv, og det er derfor med stor glæde, at vi byder Kulturens Analyseinstitut velkommen. I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet forlyder det, at instituttet bliver en selvejende institution under Kulturministeriet med en bredt sammensat bestyrelse udpeget af ministeren – og med et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, som inviteres til dialog om instituttets virksomhed. Rent fysisk bliver instituttet placeret i Roskilde.

Vi er meget tilfredse”

Claus K. Jensen, forperson for ODM, siger:

“Vi er meget tilfredse med, at vi nu får et institut, som kan bidrage med højt kvalificerede data og viden til udvikling af kunst- og kulturområdet. Det er en sag, vi har arbejdet for længe. For os er det afgørende, at Kulturens Analyseinstitut er et selvstændigt institut med uafhængige analyser. Og samtidig bevarer den essentielle kobling til kunst- og kulturlivet. Den balance ser ud til at være ramt rigtig godt med en bestyrelse med bredt favnende kompetencer suppleret af et rådgivende organ med kunst- og kulturlivets repræsentanter. Vi glæder os til dialogen.”

ODM’s forperson Claus K. Jensen. Foto: Vardemuseerne

Fakta om Kulturens Analyseinstitut

  • Kulturens Analyseinstitut bliver en ny selvejende institution under Kulturministeriet.
  • Instituttet skal både formidle aktuel og relevant forskning og viden fra ind- og udland, og samtidig selv gennemføre analyser og undersøgelser.
  • Kulturministeren udpeger bestyrelsen, som skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur- og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal repræsentere et af de øvrige nordiske lande.
  • Den kommende bestyrelse nedsætter et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, som løbende inviteres til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed
  • Der blev i finansloven for 2022 afsat 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Kulturens Analyseinstitut.

Læs mere

Tidligere nyheder om samme emne

Publiceret:
11/05/2022