Tværfagligt netværk for museernes samlinger

Samlingsnetværket er et tværfagligt forum for museumsfolk, der arbejder med magasiner og udstillinger, såvel overordnet som praktisk. Det er et forum, hvor beslutningstagere, magasinforvaltere og konservatorer koordinerer indsatsen, deler erfaringer samt medvirker til at påvirke de politiske processer i en retning, der sætter fokus på bevaringen af museernes samlinger.

Arbejdet i netværket foregår primært i styregruppen og i 2 undergrupper:

  • Styregruppen
  • Samlingsteknikgruppen
  • Samlingsetikgruppen

Arbejdet i grupperne koordineres af Samlingsnetværkets styregruppe, bestående af et par tovholdere fra hver arbejdsgruppe (se styregruppens medlemmer til højre på siden). Styregruppen mødes 3-4 gange årligt, arbejdsgrupperne 2 gange – eller efter behov – og så mødes hele samlingsnetværket først på efteråret til sit årsmøde, der tilrettelægges med et fælles tema og orientering om arbejdsgruppernes opgaver og resultater.

Næste møde i Samlingsnetværket:

24. maj 2024 kl. 10-16 på Danmarks Jernbarnemuseum, Odense

Materiale

Referat af Samlingsnetværksmødet den 3. april 2019

Herunder kan de se tre PowerPoints fra dagen:

Referat af Samlingsnetværks Arbejdsgruppemøde den 28.08.18 på Arbejdermuseet.

Referat af temadag den 08.02.18: Samlingsgennemgang og deaccession på de danske museer.

Netværksmøde 25/10-12: Materiale fra samlingsnetværkets møde 25.10.12, med fem præsentationer af gruppens medlemmer: Kurt Hansen, Lone Petersen, Camilla Bastholm, Søren la Cour og Margit Petersen – samt med referatet fra mødet.

ODM’s samlingsnetværks sammenfatninger og idékatalog vedr. kassation, 25. marts 2010

På mødet blev spørgsmål og erfaringer omkring kassation overordnet delt ind i fire temaer, som bragte flere typer spørgsmål og problemstillinger frem i lyset. Konsulent ved KUAS, Hans Henrik Landert, holdt et oplæg omkring kassation og de almindelige arbejdsgange og regler for området. Der kasseres noget fra Nyere Tids samlinger, og næsten intet fra arkæologiske samlinger. Derfor bygger alle erfaringer på mødet på kassationer fra nyere tids samlinger, og spørgsmålet om det arkæologiske materiale i forhold til kassation fra museumssamlinger blev næsten ikke berørt.

De fire overordnede temaer:
  • Udskillelsesprincipper og kassationspolitik
  • Indkaldelse af faglig vurdering – ressourcer og omkostninger ved en pålagt faglig vurdering
  • Eftersøgning af arvinger/givere
  • Sagsbehandling og håndtering af museernes genstandsdokumentation

Se hele sammenfatningen

Programmet fra startmødet den 8. august 2003 kan findes her.