Charteret og Green Attraction

– både og eller enten/eller?

Flere har stillet os spørgsmålet: Skal vi underskrive charteret for grøn omstilling af danske museer, eller skal vi gå i gang med Green Attractions certificering? Det korte svar er, at vi anbefaler begge dele.

Hvad er forskellen?

  • Green Attraction er en certificering, der viser, at museet er nået over et vist niveau af bæredygtighed. Det vil sige, at Green Attraction-certificeringen er et udtryk for, hvor bæredygtigt museet er.
  • Charter for grøn omstilling af danske museer viser, at museet arbejder seriøst og målrettet med bæredygtighed. Charteret er dermed et udtryk for, hvordan museet arbejder med bæredygtighed.

Charteret og Green Attraction spiller sammen

Vi har udviklet charteret for grøn omstilling af danske museer, så det spiller sammen med Green Attraction.

Green Attraction giver en god og meget struktureret ramme for arbejdet med bæredygtighed og understøtter dette med en række leverandørark. Green Attraction har en række museumsspecifikke krav, men fagligheden er mere generel, og Green Attraction tilbyder ikke et decideret museumsnetværk.

Charteret er derimod en ramme, der sikrer, at museet forpligter sig i arbejdet med bæredygtighed, og at dette arbejde forankres i organisationen. Dokumentationskravene er væsentligt enklere end ved Green Attraction-certificeringen (se informationsboksen her på siden), og charteret giver desuden adgang til et museumsfagligt netværk.

Sådan bruger andre museer Green Attraction-certificeringen

Nedenfor kan du se, hvordan andre museer har brugt Green Attraction-certificeringen som del af bæredygtighedsarbejdet.

Videoerne er optaget i forbindelse med webinaret ‘Skal dit museum miljøcertificeres?’, der blev afholdt af Museernes Grønne Akademi og Wonderful Copenhagen den 22. januar 2024.

Se charterets dokumentationskrav

Dokumentationen er i udgangspunktet de dokumenter, museet selv arbejder med: jeres strategi, CO2-regnskab og et overblik over de medarbejdere, der er ansvarlige for bæredygtighedsarbejdet.

Derudover indsendes en oversigt over, hvem der har deltaget i hvilke kurser, samt hvordan I har delt viden med resten af branchen.

Læs mere om charteret her

Se charteret i pdf

Dansk Arkitektur Center

Direktionsassistent Ellen Dahl fortæller, hvordan de på Dansk Arkitektur Center (DAC) har brugt Green Attraction-certificeringen som en måde at systematisere det bæredygtige arbejde på. Det har været vigtigt at sikre, at arbejdet med bæredygtighed ikke blev en ledelsesting, men en alle-ting. Det har sikret den brede forankring af arbejdet på en måde, der passer ind i medarbejdernes hverdag.

Den Fynske Landsby

Arbejdet med formidlingen af bæredygtighed førte i Den Fynske Landsby til et eftersyn af driften på museet. Her fortæller udviklingschef Lise Gerda Knudsen, hvordan Green Attraction-certificeringen var med til at sikre, at de fik afdækket alle hjørner i eftersynet af bæredygtighedsarbejdet. Museet valgte også at underskrive charter for grøn omstilling af danske museer, fordi indsatserne understøtter hinanden.

Nivaagaards Malerisamling

På Nivaagaards Malerisamling har de valgt at indtænke social bæredygtighed i arbejdet med Green Attraction. Kommunikationsansvarlig Kirsten Baltzer Kahr og kommunikationsmedarbejder Luuna Snebjørk Frost fortæller, at certificeringen har fungeret som en professionalisering af meget af det bæredygtighedsarbejde, der allerede var i gang, og nu fokuserer de på at dele historier om succeser og udfordringer.