Vejledninger

Museernes Grønne Akademi ønsker med en række vejledninger at fremme en grøn, bæredygtig dagsorden i alle led af museumsdriften. Formålet med vejledningerne er at gøre de bæredygtige valg så lette som muligt at træffe. Derfor skal disse vejledninger udbrede viden og inspiration til bæredygtig museumsdrift. I nogle tilfælde er der specifik og nyere lovgivning på området – og da vil gældende lovgivning og regler fremgå af vejledningen.