Udmelding om museumsreform giver grund til optimisme

Processen omkring en museumsreform sættes nu for alvor i søen med dagens udmelding om kommissorium og arbejdsgruppe, og det giver håb om et godt forløb. Der er flere af ODM’s vigtigste principper for udredningsarbejdet, som ser ud til at være imødekommet, siger ODM’s forperson Claus K. Jensen:

”Både kommissorium og arbejdsgruppe giver os grund til optimisme, og ODM går fortrøstningsfuldt ind i den kommende proces. Vi har som branche ønsket en sådan udredning længe – og nu sker det. Der lægges op til, at arbejdsgruppen skal se på opgavevaretagelsen for alle de museer, der er omfattet af museumsloven, også de statslige, før vi skal tale økonomi. Det vil jeg gerne kvittere for, at ministeren har taget med. Jeg noterer mig også, at sammensætningen af arbejdsgruppen inkluderer en række gode folk med forstand på museer, kommuner og oplevelsesøkonomi, så det kan vi bestemt ikke være utilfredse med. Vi forventer og tror på, at midlerne til museerne øges, når vi har et endeligt resultat af udredningen. Og indtil da ser vi frem til at medvirke til at løse denne særdeles komplekse opgave.” 

Læs kulturministerens udmelding her

Tidligere nyheder om samme emne:

Publiceret:
28/04/2023