Udviklingsværktøj

Affald

1

Fjern unødvendigt materialebrug

Affald er en væsentlig kilde til både miljø- og klimabelastning. Den vigtigste indsats er derfor at minimere mængden af affald ved at mindske forbrug og spild af ressourcer. Deri ligger den største besparelse.

Eksempel på målsætning:

  • Vi sælger ikke vand i flasker.
  • Vores billetter skal være digitale.
2

Benyt kun genbrugelige nye løsninger

Genbrugelige løsninger er med til at minimere affaldsmængder og negativ påvirkning fra produktion af nye materialer.

Eksempel på målsætning:

  • Alle vores udstillinger skal laves i eksisterende montrer og alle nye moduler skal kunne genanvendes.
3

Affald sorteres i alle fraktioner

At sikre, at de ressourcer der bliver til affald, kan genanvendes gennem sortering, skaber mulighed for bedre ressourceudnyttelse.

4

Alle materialestrømme indgår i en cirkulær økonomi

For at bidrage til at etablere bedre recirkulation af ressourcer i samfundet kan institutioner udvikle deres egen cirkulære økonomi.

5

Etablér cirkulære samarbejder på tværs af institutioner

For at bidrage til at etablere bedre recirkulation af ressourcer i samfundet kan institutioner udvikle deres egen cirkulære økonomi.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trapperne repræsenterer det første skridt institutionen kan tage, som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis reducerer den negative påvirkning mest.

De følgende skridt repræsenterer de vigtige næste skridt, der fører institutionen fra reduktion af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundets og naturens
tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.