Udviklingsværktøj

Transport

1

Undgå unødvendig transport

Den største negative påvirkning fra transport kommer fra brugen af fossile brændstoffer. Derfor vil den største reduktion af negativ miljø- og klimapåvirkning komme ved at undgå transport, der gør brug af fossile brændstoffer. Det kan ske gennem en minimering af det samlede transportforbrug.

2

Indfør transport på vedvarende energiformer

At den nødvendige transport foregår med vedvarende energi som drivmiddel, er et væsentligt skridt, som kan sikres ved en klar strategi eller politik på området. Og det er vigtigt at inkludere gæste-, vare-, genstands- og værktransporter i udviklingen af en transportstrategi.

Eksempel på målsætning:

  • Vi skal have cykler og elcykler til låns for alle medarbejdere.
3

Samarbejd med andre om forbedret offentlig transport

Samkørsel og offentlig transport er en del af at udvikle mere bæredygtig transport, så etablering af stoppesteder, delebilsordninger, lånecykler eller andet kan være en god løsning.

4

Skab gode forhold for miljøvenlige transportformer

Samkørsel og offentlig transport er en del af at udvikle mere bæredygtig transport, så etablering af stoppesteder, delebilsordninger, lånecykler eller andet kan være en god løsning.

Eksempel på målsætning:

  • Vi vil give 50% rabat til gæster der ankommer på cykel eller til fods.
  • Vi vil prioritere og opdatere information om offentlig transport i al vores kommunikation.
5

Støt andre institutioner i deres arbejde med transport

Ved at samarbejde er institutionen med til at styrke mere klimavenlige transportformer ud over egen påvirkning.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trappen repræsenterer det første skridt institutionen kan tage, som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis minimerer den negative påvirkning mest.

De følgende trin repræsenterer de vigtige næste skridt, der fører institutionen fra minimering af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundet og naturens
tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.