Udviklingsværktøj

Biodiversitet

1

Ingen brug af naturskadelige midler eller kemikalier

Indkøb af materialer er med stor sandsynlighed det væsentligste sted at sætte ind for at sikre biodiversitet, ved at undgå indkøb af materialer, der bidrager til
ophobning af giftstoffer i naturen, eller som ikke er dyrket regenerativt.

Eksempel på målsætning:

  • Alle rengøringsmidler skal være fri for ikke-bionedbrydelige stoffer
2

Materialer fra land/jordbrug certificeret for biodiversitet

Indkøb af materialer er med stor sandsynlighed det væsentligste sted at sætte ind for at sikre biodiversitet, ved at undgå indkøb af materialer, der bidrager til ophobning af
giftstoffer i naturen, eller som ikke er dyrket regenerativt.

3

Skab plads til vild natur

Biodiversitet kan blandt andet sikres gennem etablering af vild natur i eksempelvis plantekasser, ved at omlægge beplantning til hjemmehørende arter, eller indføre naturnær drift.

4

Reetablér tabte habitater på grundstykke og bygninger

For at opnå øget biodiversitet er det vigtigt at sikre, at naturen får plads på ens areal eller bygning.

Eksempel på målsætning:

  • 20 % af vores grundstykke skal være dækket af vild natur
  • Udendørs lys/projektører slukkes om natten
5

Skab grøn infrastruktur med lokale aktører

Samarbejde med andre omkringliggende institutioner kan øge biodiversiteten ved at skabe grønne korridorer, hvor vild natur kan leve.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trapperne repræsenterer det første skridt, institutionen kan tage som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis reducerer den negative påvirkning mest.

De følgende trin repræsenterer de vigtige næste skridt, der fører institutionen fra minimering af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundet og naturens
tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.