Udviklingsværktøj

Energi

1

Brug energi fra vedvarende kilder

Klimapåvirkning fra energi kommer især fra brugen af fossile brændstoffer som olie, gas og kul, så de første skridt er at skifte til vedvarende energikilder.

2

Eliminér energispild

Der ligger en stor besparelse i at undgå unødvendigt energiforbrug og spild.

Eksempel på målsætning:

  • Skjult energiforbrug fra eksempelvis lagring af data og hjemmeside skal være kortlagt og minimeret.
3

Energiforbrug på lavenergiløsninger

Den negative påvirkning fra energi kan minimeres yderligere ved at skifte til lavenergiløsninger, når gamle installationer skal skiftes ud.

Eksempel på målsætning:

  • Alle lyskilder i administrationsbygning er LED og har påsat timer.
4

Etablér egen energiproduktion

Hvis institutionen kan skabe sin egen energi ved at etablere solceller eller vindmøller, øges mængden af tilgængelig vedvarende energi.

5

Skab overskud i energiproduktionen

Ved at skabe overskud i produktionen bidrager institutionen til samfundets generelle udvikling.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trapperne repræsenterer det første skridt, institutionen kan tage som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis reducerer den negative påvirkning mest.

De følgende trin repræsenterer de vigtige næste skridt, der fører institutionen fra reduktion af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundet og naturens tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

 

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.