Udviklingsværktøj

Leverandørkæde

1

Indfør en indkøbspolitik med miljømål

En stor del af en institutions miljø- og klimapåvirkning kommer fra varer og services som indkøbes. Derfor er det vigtigt at arbejde fokuseret med leverandørkæden og
sætte mål for, hvad og hvordan der indkøbes.

2

Sørg for at indkøbte produkter er miljøcertificerede

Certificeringer kan være et godt redskab til at minimere institutionens miljø- og klimapåvirkning.

Eksempel på målsætning:

  • Vi hjælper vores rengøringspartner med at blive miljøcertificeret.
3

Leverandører er underlagt miljøkrav

At sikre at ikke blot indkøbte produkter, men også selve leverandøren arbejder systematisk med miljøkrav, er med til at øge effekten yderligere.

4

Samarbejd med leverandører om mere bæredygtige løsninger

Ved at samarbejde med leverandører kan andre også få glæde af indsatsen.

Eksempel på målsætning:

  • Vi samarbejder med vores leverandør af gaveartikler om at udvikle produkter, der kan produceres i Danmark.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trapperne repræsenterer det første skridt institutionen kan tage, som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis reducerer den negative påvirkning mest.

De følgende trin repræsenterer de vigtige næste skridt, der fører institutionen fra reduktion af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundet og naturens tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.