Udviklingsværktøj

Vand

1

Fjern unødigt vandforbrug

Rent drikkevand er en værdifuld ressource, og at minimere vandspild og vandforbrug er en vigtig indsats som ofte skaber store reduktioner.

2

Indfør vandsparefunktion på alle kilder

Rent drikkevand er en værdifuld ressource, og at minimere vandspild og vandforbrug er en vigtig indsats som ofte skaber store reduktioner.

3

Fjern alle forureningskilder fra spildevand

At sikre at det vand der ledes bort, er fri for giftstoffer og andre syntetiske reststoffer som mikroplast er med til at sikre ordentlige vandforhold i naturen.

Eksempel på målsætning:

  • Rengøringsmidler der ikke er bionedbrydelige og miljøcertificerede skal udfases.
  • Vi skal undgå plastikklude til rengøring.
4

Opsaml og genanvend spildevand/regnvand

Forbrug af rent drikkevand kan yderligere reduceres ved at opsamle vand der kan bruges til vanding, rengøring eller andre formål hvor rent drikkevand ikke er nødvendigt.

5

Bidrag til at sikre rent vand til alle

Ved at bidrage til en forbedring af jordens generelle vandressourcer øger institutionens sit positive aftryk ud over eget forbrug.

Regeneration

Det øverste trin repræsenterer den største positive påvirkning. Indsatserne flytter institutionen op trin for trin for at øge bæredygtighedsgraden.

Relativ effekt

Det første trin repræsenterer den største minimering af negativ påvirkning.

Information

Det nederste trin i trapperne repræsenterer det første skridt, institutionen kan tage som (ud fra en helhedsvurdering) sandsynligvis har størst effekt på minimeringen reducerer den negative påvirkning mest.

De følgende skridt repræsenterer de vigtige næste skridt der fører institutionen fra reduktion af negativ påvirkning frem mod et positivt bidrag til samfundet og naturens
tilstand ud over institutionens grænser.

Trinene bliver gradvist mere ambitiøse og kræver større indsatser.

 

Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.